Voorwaarden

 • De koper heeft het recht de koop te annuleren wanneer het bestelde niet binnen 30 dagen kon worden geleverd, tenzij anders is overeengekomen. Aan het door de koper annuleren van bestelde artikelen met overeengekomen levertijd zijn mogelijk kosten verbonden, die in alle redelijkheid door de verkoper worden berekend. Wij doen ons uiterste best om alle artikelen op voorraad te houden. Helaas is dat niet in alle gevallen mogelijk. Wij vragen daarvoor uw begrip. Wij laten om logistieke redenen geen automatische actuele voorraadinformatie zien in de webwinkel.
 • De webwinkel is bedoeld voor consumenten: het consumentenrecht is dan ook alleen van toepassing op leveringen aan consumenten. Voor Bedrijven in Nederland en andere EU landen geldt het consumentenrecht niet als zodanig. Bedrijven buiten Nederland met een in de EU geldig BTW (VAT) nummer worden geacht bestellingen niet via de webwinkel te plaatsen maar door middel van een opdracht via mail, telefoon of schrift, zodat de juiste factuur voor een intra-communautaire actie kan worden opgesteld.
 • De in de webwinkel getoonde prijzen zijn gebaseerd op het Nederlandse tarief. Klanten van andere EU landen wordt echter de BTW van het land van de geadresseerde berekend, waardoor het bedrag op de eindafrekening kan afwijken. Berekend tarief en bedragen worden gespecificeerd op de factuur.
 • Overeenkomstig de wettelijke bepalingen omtrent "kopen op afstand" heeft de koper het recht de bestelling binnen 14 dagen na levering te annuleren. Na ontvangst van de melding heeft de koper maximaal 14 dagen de tijd om het bestelde aan ons terug te zenden. Meer informatie over Herroepingsrecht het terugzenden en de kosten daarvan is te vinden op de pagina Herroepen-Retouren
 • Een voornemen tot retour dient zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst te worden gemeld, waarna het binnen 14 dagen dient te worden teruggezonden. Terugbetaling zal door ons binnen 14 dagen na retour geschieden, zoveel mogelijk langs dezelfde weg als de oorspronkelijke betaling. 
 • Mocht het retour gezonden product beschadigd zijn of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig om het product te proberen of te beoordelen, dan kan de waardevermindering aan de koper worden doorberekend.
 • Retouren onder rembours worden geweigerd.
 • Garantiebepalingen van de fabrikant (voor zover van toepassing) worden door ons gehanteerd voor door ons geleverde goederen.
  Voor gevolgschade aan instrumenten en apparatuur, direct of indirect veroorzaakt door toebehoren wordt door ons geen aansprakelijkheid aanvaard.
 • Ter controle en bevestiging ontvangt u automatisch een een E-mail bericht. Wanneer u gevraagd wordt daarop te reageren, doet u dat dan zo snel mogelijk, zodat de levering geen vertraging oploopt.
 • U bent als koper verantwoordelijk voor het verstrekken van volledige en juiste gegevens omtrent naam, adres, telefoonnummer e.d. die voor de afhandeling van belang zijn. Klaarblijkelijk onjuiste gegevens kunnen aanleiding zijn de bestelling te annuleren. De kosten van verkeerd afgeleverde of geretourneerde zendingen en geannuleerde bestellingen als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens zijn voor rekening van de koper.
 • Wanneer er levertijd voor een of meer artikelen bestaat, berichten wij u dat onmiddellijk. Desgewenst kunt u uw bestelling of een deel ervan in dat geval kosteloos annuleren.
 • Bij de zending is altijd een factuur gevoegd waarop ook de BTW is vermeld indien die van toepassing is.
 • Indien -bij afwezigheid van de geadresseerde- een zending wordt afgeleverd op een pakketpunt, is de geadresseerde verantwoordelijk voor tijdige afhaling. Voor daarna door de vervoerder teruggezonden pakketten is de geadresseerde eventueel bij hernieuwde verzending, opnieuw de volledige extra verzendkosten verschuldigd.
 • Op snaren wordt feitelijk geen garantie verleend. Is er naar ons oordeel kennelijk sprake van een fabrieksfout, dan vervangen wij de snaar echter door eenzelfde exemplaar of zoeken een bevredigende andere oplossing. Wegens defect retour gezonden snaren worden door ons alleen geaccepteerd na onze uitdrukkelijke instemming. Ons eindoordeel of het oordeel van de betreffende importeur of fabrikant is daarbij vooralsnog bindend. Reclames binnen 7 dagen na ontvangst
 • Kortingen worden niet gegeven, tenzij al uitdrukkelijk in de webwinkel vermeld.
 • Kwantumkortingen in bijzondere gevallen eventueel na voorafgaand overleg.
 • Wij behouden ons het recht voor om al dan niet met opgaaf van redenen, van levering af te zien. Onze Algemene Voorwaarden, gedeponeerd bij de KvK Noord Nederland, gelden voor alle transacties.
 • Op al onze transacties is het Nederlandse c.q. Europese recht van toepassing.
 • Geschillen: wij proberen al onze klanten volgens de regels te behandelen en staan open voor suggesties voor verbetering. Wanneer u er met ons niet uitkomt, bestaat er de mogelijkheid een geschil voor te leggen aan de Stichting Webwinkelkeur waarbij wij zijn aangesloten. In laatste instantie bestaat er voor consumenten uit de EU de mogelijkheid een klacht in te dienen bij het ODR platform
 • Cookies: deze webwinkel maakt alleen gebruik van functionele cookies die nodig zijn voor een vlot bestelproces; er worden geen data verzameld voor tracking en analyse.
Door uw bestelling verklaart u zich akkoord met de voorwaarden.

Laatst gewijzigd op 14 januari 2024
Callantsoog, Bert Boon
Inschrijfnummer KvK (Handelsregister) 02046537
BTW nummer: NL001288851B62
Heeft u vragen of opmerkingen over deze informatie, neem dan contact op via telefoonnummer 0224852108 of via het contactformulier